Chỉ số là các chỉ số đo lường hiệu suất của các chiến dịch Google Ads của bạn. Bằng cách hiểu ý nghĩa của từng chỉ số, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện chất lượng và hiệu quả của quảng cáo. Tuy nhiên, để hiểu bản chất thì các chỉ số này có vẻ đơn giản. Hơn nữa, không dễ để kiểm soát và giám sát nó.

Hôm nay, thiết kế web QCV sẽ nói về TOP các chỉ số quảng cáo Google Ads quan trọng mà ngay cả những người mới bắt đầu hay những người đã có kinh nghiệm cũng cần đặc biệt lưu ý.

 1. Điểm chuẩn hàng đầu trong quảng cáo Google Ads.

Đầu tiên, để xem đường cơ sở, hãy làm như sau:

Đầu tiên, bạn truy cập trang đọc chỉ mục của Google Ads. Trong giao diện Google Ads, hãy nhấp vào Cột> Chỉnh sửa cột. Xem các chỉ số chính trong quảng cáo Google Ads

Trong số các chỉ số Google Ads quan trọng nhất, bạn cần hiểu 7 chỉ số sau trước khi có thể quan tâm đến các chỉ số khác. Đặc biệt:

Nhấp chuột

Số nhấp chuột trong quảng cáo Google Ads

Chỉ số này cho biết số lượng người đã nhấp vào quảng cáo Google Ads của bạn. Ngay cả khi người đó không truy cập trang web của bạn, số lần nhấp sẽ được tính. Hoặc nếu trang web của bạn tạm thời không khả dụng.

Các nhấp chuột có thể giúp bạn hiểu sự hấp dẫn của quảng cáo đối với khán giả của bạn. Sự gia tăng lượt nhấp chuột có thể được xem là sự gia tăng mức độ phủ sóng của khách hàng. Số liệu này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ nhấp (CTR) và xác định sự thành công của quảng cáo của bạn.

Lượt hiển thị (Impression)

Chỉ số hiển thị trong quảng cáo Google Ads

Đây là số liệu cho biết tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Mỗi khi quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trong Mạng Google, số lần hiển thị sẽ được tính. Trong một số trường hợp, quảng cáo của bạn có thể chỉ hiển thị một phần của nó.

Ví dụ: Google Maps chỉ có thể hiển thị tên và vị trí doanh nghiệp của bạn hoặc chỉ tên doanh nghiệp của bạn. Và hiển thị dòng đầu tiên của văn bản quảng cáo của bạn. Số lần hiển thị cũng được sử dụng để tính toán tỷ lệ nhấp (CTR). Ngoài ra, nếu mục tiêu là tăng độ nhận biết thương hiệu thì số lần hiển thị ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của chiến dịch.

Tỷ lệ nhấp (CTR)

(CTR = Nhấp chuột / Hiển thị) -Một số liệu cho biết tần suất người dùng xem quảng cáo. Cuối cùng bạn đã nhấp vào quảng cáo. Chỉ số này được thể hiện bằng% và rất quan trọng. Anh ấy có thể đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo của bạn.

Nói chung, tỷ lệ nhấp <1% có nghĩa là quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến đối tượng có liên quan. Tỷ lệ nhấp cao cho thấy rằng người dùng thấy quảng cáo của bạn hữu ích và nhấp vào quảng cáo đó thường xuyên. CTR ảnh hưởng đến chi phí và vị trí quảng cáo của bạn.

CTR cũng sẽ đánh giá từ khóa nào thành công và từ khóa nào cần cải thiện. Cung cấp các từ khóa và quảng cáo có liên quan hơn cho nhau và doanh nghiệp của bạn. Khả năng người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi tìm kiếm từ khóa này sẽ tăng lên.

Giá mỗi nhấp chuột trung bình
Giá mỗi nhấp chuột trung bình của Google Ads

Số tiền trung bình thực tế bạn đã trả cho mỗi lần nhấp. Giá mỗi nhấp chuột trung bình được tính bằng tổng chi phí của các nhấp chuột. Giá mỗi nhấp chuột tối đa là số tiền cao nhất mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột. Google thường sẽ không tính phí bạn nhiều hơn giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa của bạn. Các nhà quảng cáo thường rất quan tâm đến số liệu giá mỗi nhấp chuột. Nó sẽ xác định ngân sách được liệt kê cho mỗi chiến dịch.

Ấn tượng cao nhất

Tỷ lệ hiển thị tìm kiếm là phần trăm số lần hiển thị bạn hiển thị ở bất kỳ đâu phía trên kết quả tìm kiếm thông thường. Sử dụng số liệu này để xem liệu sự thay đổi trong hiệu suất có phải do sự thay đổi về vị trí của quảng cáo hay không.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu trong quảng cáo Google Ads

Phần trăm số lần hiển thị cao nhất tuyệt đối nhận được

Phần trăm hiển thị tìm kiếm tuyệt đối là phần trăm hiển thị quảng cáo đầu tiên của bạn xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm thông thường. Sử dụng số liệu này để xem liệu sự thay đổi trong hiệu suất có phải do sự thay đổi về vị trí của quảng cáo hay không.

Tỷ lệ hiển thị hàng đầu tuyệt đối trong quảng cáo Google Ads
 1. Google Ads TOP các chỉ số nâng cao.

Để xem các số liệu nâng cao, vui lòng truy cập trang đọc số liệu thống kê nâng cao. Trong giao diện Google Ads, hãy nhấp vào Cột> Chỉnh sửa cột> Chuyển đổi. Xem các chỉ số nâng cao quan trọng nhất trong Google Ads

Khi các mục tiêu quảng cáo trở nên phức tạp hơn, các chỉ số bổ sung cần được đo lường. QCV thiết kế web coi 3 chỉ số sau là nâng cao.

Chuyển đổi

Chuyển đổi Google Ads

Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, một chuyển đổi sẽ xảy ra. Sau đó, hãy thực hiện những hành động mà bạn cho là có giá trị đối với doanh nghiệp. Ví dụ, mua sắm trực tuyến hoặc sử dụng điện thoại di động để gọi đến văn phòng của bạn.

Chuyển đổi có thể có các giá trị khác nhau, tùy thuộc vào mục đích quảng cáo của bạn. Ví dụ, số lượng đơn đặt hàng trực tuyến, số lượng người thực hiện cuộc gọi, số lượng người điền vào mẫu đăng ký, v.v. Nếu mục tiêu của chiến dịch tiếp thị của bạn là bán hàng, thì đây là chỉ số theo dõi quan trọng nhất.

Chi phí / tỷ lệ chuyển đổi phản ánh số tiền bạn cần chi cho Google Ads để đạt được một lượt chuyển đổi. Con số càng thấp, sự kiện của bạn càng thành công.

Tỷ giá

Hiển thị tần suất trung bình của mỗi tương tác dẫn đến chuyển đổi dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng cách chia số lượng chuyển đổi cho tổng số lần nhấp vào quảng cáo có thể được theo dõi trong các chuyển đổi trong cùng một khoảng thời gian. Ví dụ: nếu bạn có 20 chuyển đổi trong số 1000 nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi của bạn là 2% vì 20 ÷ 1000 = 2%. Sử dụng theo dõi chuyển đổi trong tài khoản của bạn để đo lường tỷ lệ chuyển đổi. Bạn cũng có thể sử dụng số liệu này để đưa ra quyết định quảng cáo. Tỷ lệ chuyển đổi quảng cáo Google

 1. Chỉ số TOP trong Google Analytics.

Để xem các chỉ số trong Google Analytics, điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt liên kết. Cụ thể, bạn liên kết tài khoản quảng cáo với tài khoản Google Analytics.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics (nếu bạn chưa liên kết)

Trước khi bắt đầu

Để liên kết Google Ads và Google Analytics, bạn cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads và “quyền truy cập chỉnh sửa” vào tài khoản Google Analytics. Để hủy hoặc sửa đổi một liên kết hiện có từ Google Ads, bạn chỉ cần có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads của mình.

Liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản quảng cáo của bạn

Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn.
Bước 2. Nhấp vào “Cài đặt”, và sau đó nhấp vào “Liên kết tài khoản”.
Bước 3. Trong phần “Google Analytics”, hãy nhấp vào “Chi tiết”. Bạn sẽ thấy danh sách các nội dung Google Analytics mà bạn có quyền truy cập.
Bước 4. Nhấp vào “Liên kết tài nguyên cấu hình” mà bạn muốn liên kết với quảng cáo. Chọn thuộc tính mong muốn. (Nhiều thuộc tính có thể được ràng buộc.) Nếu một thuộc tính bị ràng buộc. Bạn sẽ thấy “Chỉnh sửa” thay vì “Cài đặt liên kết”.
Bước 5: Bạn sẽ thấy một trong 2 màn hình được mô tả bên dưới:
-Nếu thuộc tính được chọn, chỉ có 1 lần xem. Bạn sẽ thấy tên của khung nhìn. Chọn Nhập số liệu trang web để xem dữ liệu Google Analytics.
-Nếu một thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách các chế độ xem tham chiếu cho thuộc tính đó. Có 2 cài đặt:

 1. Tùy chọn ràng buộc: Ràng buộc bất kỳ số lượng chế độ xem nào. Điều này sẽ hiển thị dữ liệu nhấp chuột và chi phí quảng cáo của Google Analytics, cũng như các mục tiêu và giao dịch Analytics có thể được nhập vào quảng cáo.
 2. Cài đặt nhập chỉ số trang web: Chọn 1 chế độ xem mà bạn sẽ nhập các chỉ số tương tác trang web. Mặc dù không bắt buộc, nhưng bạn nên chọn một chế độ xem để hiển thị số liệu tương tác trang web trong các cột báo cáo Google Analytics. Nếu tài khoản quảng cáo được quản lý bởi tài khoản người quản lý quảng cáo được liên kết, hãy sử dụng thuộc tính này. Bạn sẽ thấy một cột hiển thị các chế độ xem được liên kết với tài khoản người quản lý này.
  Bước 6: Nhấp vào Lưu.
  Bạn có thể lặp lại quá trình này cho bất kỳ thuộc tính nào khác mà bạn muốn liên kết.
  Thay đổi hoặc xóa nội dung Google Analytics được liên kết

Sau khi tạo liên kết đến tài nguyên Google Analytics. Bạn hoàn toàn có thể thêm / bớt chế độ xem, chỉnh sửa cài đặt / hủy liên kết thuộc tính. Bạn phải có quyền chỉnh sửa trong Google Analytics. Hoặc quyền truy cập của nhà quảng cáo để chỉnh sửa hoặc xóa các liên kết.

 • Bước 1. Đăng nhập vào tài khoản quảng cáo của bạn.
 • Bước 2. Nhấp vào “Cài đặt”, và sau đó nhấp vào “Liên kết tài khoản”.
 • Bước 3. Trong phần “Google Analytics”, hãy nhấp vào “Chi tiết”.
 • Bước 4: Bạn sẽ thấy danh sách các tài nguyên Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thuộc tính bạn muốn sửa đổi hoặc hủy liên kết.
 • Bước 5: Nhấp vào Lưu.

Hướng dẫn xem các chỉ số HÀNG ĐẦU trong Google Analytics

Bạn đã đăng nhập vào tài khoản quảng cáo Google Ads của mình. Sau đó, trong chiến dịch, chuyển đến Cột> Chỉnh sửa Cột> Google Analytics. Cách xem các chỉ số trong Google Analytics.

Các chỉ số trong Google Analytics giúp phân tích hoạt động của khách hàng trên Internet sau một quảng cáo hoặc nhấp chuột. Thông tin cho biết lượng truy cập vào trang web của bạn (nguồn lưu lượng truy cập) hoặc doanh thu đến từ quảng cáo. Nó cũng sẽ giúp bạn cải thiện quảng cáo và trang web của mình. Trong số các chỉ số Google Analytics, bạn cần chú ý đến các chỉ số sau:

Số phiên

Một phiên trong Google Analytics có cùng ý nghĩa với một thị trường. Đây là khoảng thời gian từ lúc người dùng đăng nhập vào website cho đến lúc đăng xuất, coi như kết thúc phiên. Rất nhiều hành động có thể diễn ra trong một phiên như xem video, xem ảnh, xem bài viết, bấm like,… được gọi là tương tác.

Phiên là chỉ số chính xuất hiện trong tất cả các báo cáo. Số lượng phiên có nghĩa là có rất nhiều lưu lượng truy cập vào trang web. Khi đo lường hiệu suất của các chiến dịch Google Ads, Số phiên có thể là chỉ số đầu tiên bạn xem để đo lường số lượng người đã truy cập vào trang web của bạn.

Thời gian phiên trung bình

Con số này bằng tổng thời lượng của tất cả các phiên tính bằng giây / phiên. Bạn có thể sử dụng thời lượng phiên trung bình để đo chất lượng của khách truy cập. Nếu thời gian phiên trung bình quá ngắn. Điều này có thể phản ánh tốc độ tải trang chậm khiến người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn và thoát ra ngay lập tức. Hoặc trang web không đủ hấp dẫn để người dùng tương tác với trang đích….

Tỷ lệ thoát

Chỉ số tỷ lệ thoát trên trang Google Analytics

Cho biết phần trăm những người đã rời khỏi trang web từ trang này. Rời khỏi trang có nghĩa là thoát hoàn toàn trang web và kết thúc phiên.

Tuy nhiên, có một số trang “đặc biệt” với tỷ lệ thoát cao đáng được quan tâm. Trang đặc biệt ở đây là trang trong quá trình mua hàng. (Trang đích) Thông thường quy trình mua hàng gồm 2-4 bước. Nếu người mua bỏ dở quá trình mua hàng giữa chừng vì một lý do nào đó. Ví dụ: tỷ lệ thoát trên trang thanh toán là rất cao. Do đó, tỷ lệ thoát trên trang này sẽ thấp và bạn cần giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Tóm tắt

Chỉ số liệu không đủ để cho biết liệu sự kiện của bạn có thành công hay không. Muốn biết Google Ads đang gặp phải vấn đề gì. Bạn cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa hiệu suất. Điều này có nghĩa là bạn đang xem xét nhiều thứ hơn là chỉ giá mỗi nhấp chuột hoặc số lần hiển thị. Bạn nên xem xét các chỉ số khác có liên quan trực tiếp đến chỉ số này. Giá mỗi nhấp chuột (CPC) và tỷ lệ chuyển đổi sẽ ảnh hưởng đến CPC của bạn. Vì vậy, bạn nên phân tích kỹ các chỉ số này.

Bạn cần hiểu ý nghĩa của các chỉ số trên và mối quan hệ giữa chúng. Để đạt được hiệu quả, bạn phải xác định mục tiêu của tất cả các chiến dịch cũng như mục tiêu của chiến dịch quảng cáo của bạn thật rõ ràng và nhất quán. Từ đó, việc theo dõi và phân tích các số liệu sẽ không còn là một vấn đề phức tạp nữa.

Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn trong việc theo dõi và tối ưu hóa quảng cáo Google Ads. Hãy đến với thiết kế web QCV. Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ tối ưu hóa Google Ads chất lượng cao với giá cả phải chăng và sẽ không làm bạn thất vọng.

Có bất kỳ câu hỏi nào và thảo luận thêm thông tin về cách tối ưu hóa quảng cáo Google Ads. Bạn có thể để lại bình luận bên dưới bài viết.

Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *